NOVINKY

OptiFlash- Přesné,rychlé a bezpečné analýzy bodu vzplanutí

11.08.2014

JFTOT® OptiFlash - Pensky Martens je novým přístrojem pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku...

JFTOT IV - Nový přístroj od společnosti PAC

15.10.2013

JFTOT® 230 MARK IV je novým přístrojem pro stanovení oxidační a termické stability vycházející z celosvětově uznávané řady přístrojů JFTOT..

Nový Reformulyzer M4 - Nejrychlejší a nejvíce flexibilní analyzátor na trhu

10.09.2013

Reformulyzer M4 dokáže provést celou skupinu analýz benzínů a benzínových směsí pomocí multidimensionální plynové chromatografie..

Atmosferická destilace

PAC: OptiDist™ - automatický destilační analyzátor

Osmdesát let zkušeností společností Walter Herzog a ISL v navrhování a výrobě automatických destilačních přístrojů přivedlo PAC k vyvinutí nepřevratnějšího automatického destilačního přístroje, který byl kdy zkonstruován. OptiDist™ je optimální řešení pro provádění atmosferické destilace nabízející nejvyšší přesnost a jednoduchost ovládání jakou lze spatřit. Nahrazuje na trhu velmi úspěšné modely Herzog HDA 627_628 a ISL AD 865G2.


Detailní informace >>


PAC: MicroDist - provozní automatický destilační analyzátor

Analyzátor MicroDist™ měří destilační charakteristiku uhlovodíkových produktů v korelaci s normami ASTM D86 a IP 123. MicroDist™ využívá technologii rychlé a přesné destilační metody prověřené v laboratorní praxi. Celé měření, při kterém se snímá teplota kapaliny, teplota par a tlak trvá méně než 10 minut. Destilační baňka je po analýze automaticky propláchnuta vzorkem, který bude následně měřen. Dále je možné v pravidelných intervalech spouštět samočistící proces, který odstraňuje tzv. „zakoksování“. Během čištění, které probíhá automaticky a není tudíž třeba přístroj rozmontovávat, dochází k tzv.tepelné destrukci usazenin uvnitř baňky při teplotě 550˚C. Dalším důležitým faktorem, který snižuje zakoksovávání je, že veškeré destilace jsou prováděny pod dusíkovou atmosférou.  


Detailní informace >>


ISL (PAC): PMD 110 - laboratorní / přenosný automatický mikro destilační přístroj

PMD 110 - Tento přístroj se zcela novou jedinečnou filozofií jinak poměrně zdlouhavého stanovení destilační křivky podstatným způsobem zvyšuje pro- duktivitu provedení tohoto testu. Naměřené výsledky přesně korelují s ASTM D 86. Vlastní zkouška se provádí pouze s 10 ml vzorku. Přístroj sám pozná jaký typ vzorku je analyzován a nastaví podmínky testu. Během jedné hodiny je přístroj schopen naměřit až 5 testů. Díky kompaktní konstrukci je analyzátor zcela nenáročný na pracovní prostor a lze jej umístit i v provozních podmínkách a je schopen poskytnout kompletní zprávu o naměřeném testu včetně jednoduchého grafického zhodnocení. Přístroj je vybaven samozhášivým systémem a nízkonapěťovým topením. Celá operace je mimořádně jednoduchá na vlastní provedení a není zapotřebí vyškolený laboratorní personál.  


Detailní informace >>