NOVINKY

OptiFlash- Přesné,rychlé a bezpečné analýzy bodu vzplanutí

11.08.2014

JFTOT® OptiFlash - Pensky Martens je novým přístrojem pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku...

JFTOT IV - Nový přístroj od společnosti PAC

15.10.2013

JFTOT® 230 MARK IV je novým přístrojem pro stanovení oxidační a termické stability vycházející z celosvětově uznávané řady přístrojů JFTOT..

Nový Reformulyzer M4 - Nejrychlejší a nejvíce flexibilní analyzátor na trhu

10.09.2013

Reformulyzer M4 dokáže provést celou skupinu analýz benzínů a benzínových směsí pomocí multidimensionální plynové chromatografie..

Mazivost

PCS: ABS - Automatický BOCLE Systém

Velmi jednoduchý a z hlediska nákladů nenáročný automatický přístroj na stanovení mazivosti leteckých paliv podle normy ASTM D5001 „Measurement of Lubricity of Aviation Turbine Fuels by the Ball-on-Cylinder Lubricity Evaluator“. 


Detailní informace >>


PCS: HFRR

HFRR
Systém HFRR (High Frequency Reciprocating Rig) byl vyvinut na základě přístroje, který byl řadu let využíván tribologické sekci odboru strojního inženýrství na Imperial College v Londýně. Přístroje tohoto typu jsou především používány pro testování maziva a materiálových vlastností podle opakovaného průchodu pomalým posuvné. HFRR se ukázalo jako užitečné zejména pro měření mazivost motorové nafty. V PCS Instruments HFRR systém používá elektromagnetický vibrátor kmitající pohyblivým tělískem s malou amplitudou při jeho současném stláčení oproti pevnému tělísku. Amplitudy a frekvence kmitání a přítlačná síla jsou variabilní.  


Detailní informace >>


PCS: ABSSL - Automatický BOCLE Systém

Přístroj ABSSL (Automated BOCLE System Scuffing Load) je plně automatizovaný laboratorní přístroj pro realizaci testování mazivosti naftových paliv. Přístroj je plně v souladu s požadavky normy ASTM D-6078.


Detailní informace >>


PCS: EHD - Elasto-hydrodynamické mazání

EHD2 Měřicí systém je plně automatický počítačem řízený přístroj pro měření tloušťky filmu a trakčního koeficientu (třecí koeficient) maziv v elastohydrodynamickém režimu. Přístroj může měřit tloušťku mazacího filmu až 1nm s přesností +/- 1nm. 


Detailní informace >>


PCS: MPR - Souprava Mikro-Pitting

Mikro a makropittingem se rozumí mechanismus pro stanovení valivého únavového lomu, který se vyskytuje v cyklicky namáhaných strojních součástech, jako jsou převody, vačky a valivá ložiska. MPR je počítačem řízený tří-diskový přístroj, ve kterém se nacházejí tři protipřírubové kroužky stejného průměru umístěné okolo válce menšího průměru, který je v kontaktu s těmito kroužky.

 

 


Detailní informace >>


PCS: MTM - Minitrakční přístroj

MTM (Mini Traction Machine) je flexibilní nástroj pro měření třecích charakteristik mazaných a nemazaných kontaktů v širokém rozsahu otáčení a skluzu. Jednou z hlavních aplikacích, při kterých se využívá minitrakční přístroj je mapování trakce maziv za podmínek, které se běžně vyskytují u spalovacích motorů. 


Detailní informace >>