NOVINKY

OptiFlash- Přesné,rychlé a bezpečné analýzy bodu vzplanutí

11.08.2014

JFTOT® OptiFlash - Pensky Martens je novým přístrojem pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku...

JFTOT IV - Nový přístroj od společnosti PAC

15.10.2013

JFTOT® 230 MARK IV je novým přístrojem pro stanovení oxidační a termické stability vycházející z celosvětově uznávané řady přístrojů JFTOT..

Nový Reformulyzer M4 - Nejrychlejší a nejvíce flexibilní analyzátor na trhu

10.09.2013

Reformulyzer M4 dokáže provést celou skupinu analýz benzínů a benzínových směsí pomocí multidimensionální plynové chromatografie..

Stanovení vody podle K.Fischera

Metrohm: KF Evaporator

Velmi zajímavá novinka – azeotropická destilační aparatura pro stanovení vody ve speciálních vzorcích s vysokou viskozitou ( kapalné polymery, vysokovroucí uhlovodíky atd.)


Detailní informace >>


Metrohm: 860 KF Thermoprep

Mnoho látek není možné analyzovat přímo titrací dle Karl - Fischera (K-F), protože nejsou rozpustné, reagují s činidlem K-F, uvolňují vodu jen velmi pomalu nebo vůbec, dokud nejsou zahřáte na vysokou teplotu. Proto se pro přípravu vzorků využívá přístroj 860 KF Thermoprep.


Detailní informace >>


Metrohm: 870 KF Titrino plus

870 Titrino plus je cenově výhodný Karl-Fischerův (K-F) titrátor pro stanovení obsahu vody ve vzorku. Může být použit ke spolehlivému a přesnému určení obsahu vody od několika ppm až do 100% v pevných, kapalných a plynných látkách. Uživatelské rozhraní je určené pro běžné uživatele, které je velice snadné na obsluhu. 


Detailní informace >>


Metrohm: 851 Titrando s generační elektrodou

Coulometrická titrace podle Karl-Fischera (K-F) je dobrou volbou metody pro stanovení malého množství vody (10 µg...10 mg) v kapalných, plynných a pevných látkách. Jelikož jde o absolutní metodu, stanovení titru není nutné. Pro takové stanovení je ideální přístroj 851 Titrando s generační elektrodou. 


Detailní informace >>


Metrohm: 852 Titrando s generační elektrodou

852 Titrando provádí jak coulometrickou, tak volumetrickou Karl-Fischer titraci. Pokud je obsah vody vzorku příliš vysoký pro coulometrické stanovení, není to pro 852 Titrando žádná překážka. Přístroj je schopen analyzovat vzorky s obsahem vody v rozmezí od několika mikrogramů do 100%. Použitím softwaru tiamoTM  mohou být použity obě techniky současně.


Detailní informace >>


Metrohm: 890 Titrando s dotykovým ovládáním

890 Titrando je high-end titrátor s vestavěným pohonem byrety pro volumetrické titrace dle Karl Fishera. S čtyřmi MSB připojeními, jedním měřícím vstupem a USB připojením. Obsahuje Dotykové ovládání, 803 Titrační stojan a 10 ml Výměnnou jednotku.
 

Detailní informace >>


Metrohm: 890 Titrando s tiamo light

890 Titrando je high-end titrátor s vestavěným pohonem byrety pro volumetrické titrace dle Karl Fishera. S čtyřmi MSB připojeními, jedním měřícím vstupem a USB připojením. Obsahuje tiamotm light, 803 Titrační stojan a 10 ml Výměnnou jednotku.


Detailní informace >>