NOVINKY

OptiFlash- Přesné,rychlé a bezpečné analýzy bodu vzplanutí

11.08.2014

JFTOT® OptiFlash - Pensky Martens je novým přístrojem pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku...

JFTOT IV - Nový přístroj od společnosti PAC

15.10.2013

JFTOT® 230 MARK IV je novým přístrojem pro stanovení oxidační a termické stability vycházející z celosvětově uznávané řady přístrojů JFTOT..

Nový Reformulyzer M4 - Nejrychlejší a nejvíce flexibilní analyzátor na trhu

10.09.2013

Reformulyzer M4 dokáže provést celou skupinu analýz benzínů a benzínových směsí pomocí multidimensionální plynové chromatografie..

ISL (PAC): CPP 5Gs - Automatický analyzátor bodu zákalu a tuhnutí

Bod tuhnutí CPP 5Gs

Základní popis

Přístroj firmy ISL CPP 5Gs' je automatický analyzátor určený pro měření bodu tuhnutí a zákalu se zabudovaným chladicím zařízením, které je patentově chráněno. Umožňuje testování ropných produktů pro ultra nízké teploty až do –95°C. Zvyšuje produktivitu laboratoře a nabízí velmi dobré hodnoty reprodukovatelnosti výsledků měření.

Stručná charakteristika

Přístroj je vybaven testovacími 2 hlavami. Jedna pro stanovení CP a druhá pro stanovení PP. 
Analyzátor se po připojení testovací hlavy automaticky nastaví na provádění příslušného testu.
♦  Zařízení provádí obsluhu přes „Quick set-up“.
Po stisknutí tlačítka START zařízení začne ihned s měřením.
Chlazení a zahřívání „dózy“ je řízeno dle vybrané metody měření.
CPP 5Gs určuje bod tuhnutí pomocí naklánění měřící „dózy“ za neustálé kontroly pomocí optického senzoru v testovací hlavě. Výsledky testu z této zkušební metody mohou být stanoveny v rozmezí 1°C, 2°C a 3°C.
Bod zákalu je stanoven podobným systémem optické kontroly.
Hlava přístroje emituje světlo skrz vzorek a rozlišuje s přesností 0,1°C kdy došlo k bodu zákalu.
Výsledky měření jsou zobrazeny na displeji a uloženy do interní paměti.
Výsledky můžou být poslány do systému LIMS nebo automaticky vytištěny na připojené tiskárně. 

Normy 

Pour Point (bod tuhnutí, tekutost)
  - ASTM D 97,  D 5950, D 5853, IP 15, ISO 3016, JIS K2269
♦  Cloud Point (bod zákalu)
  - ASTM D 2500, D 5771, IP 219, IP 444, ISO 3015, JIS K2269

Technické parametry 

 Stupeň automatizace:  Automat
 Rozsah teplot pláště:  -105 ... +55 ºC
 Rozsah teplot vzorku:  -95 ... +35 ºC
 Měření teploty:  Sensor : Kovový teploměr Pt100 (dodávaný s kalibrací)
 Chlazení:  Vestavěné
 Chladící profily:  V souladu s normami nebo uživatelsky nastavitelné
 uživatelsky může být nastaveno až 20 kroků
 Detekce:  Optická
 Displej:  Grafický displej - 8 řádků, 40 znaků
 Klávesnice:  Alfanurmerická klávesnice s funkčníma klávesami, odolná proti  rozpouštědlům
 Čištění:  Programovatelné čistící cykly se dvěma různými rozpouštědly
 Kalibrace:  Automatická kalibrační procedura pro měření teploty a vakua
 Paměť:  99 vzorků
 Tiskárna:  Centronics rozhraní (40 nebo 8 znaků na řádek)
 Rozměry:  250 x 620 x 350 mm
 Hmotnost:  28 kg
 Napájení:  100 - 240 V ; 150W ; 50/60Hz - CE
 Teplota okolí:  +10 .. +40ºC

Galerie obrázků

Související dokumenty

CPP 5Gs  

zpět