NOVINKY

OptiFlash- Přesné,rychlé a bezpečné analýzy bodu vzplanutí

11.08.2014

JFTOT® OptiFlash - Pensky Martens je novým přístrojem pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku...

JFTOT IV - Nový přístroj od společnosti PAC

15.10.2013

JFTOT® 230 MARK IV je novým přístrojem pro stanovení oxidační a termické stability vycházející z celosvětově uznávané řady přístrojů JFTOT..

Nový Reformulyzer M4 - Nejrychlejší a nejvíce flexibilní analyzátor na trhu

10.09.2013

Reformulyzer M4 dokáže provést celou skupinu analýz benzínů a benzínových směsí pomocí multidimensionální plynové chromatografie..

PAC: MicroDist - provozní automatický destilační analyzátor

Základní popis

Analyzátor MicroDist™ měří destilační charakteristiku uhlovodíkových produktů v korelaci s normami ASTM D86 a IP 123. MicroDist™ využívá technologii rychlé a přesné destilační metody prověřené v laboratorní praxi. Celé měření, při kterém se snímá teplota kapaliny, teplota par a tlak trvá méně než 10 minut. Destilační baňka je po analýze automaticky propláchnuta vzorkem, který bude následně měřen. Dále je možné v pravidelných intervalech spouštět samočistící proces, který odstraňuje tzv. „zakoksování“. Během čištění, které probíhá automaticky a není tudíž třeba přístroj rozmontovávat, dochází k tzv.tepelné destrukci usazenin uvnitř baňky při teplotě 550˚C. Dalším důležitým faktorem, který snižuje zakoksovávání je, že veškeré destilace jsou prováděny pod dusíkovou atmosférou.

Stručná charakteristika

Přímá korelace k ASTM D86, ASTM D7345, ISO 3405
Výsledek za méně než 10 minut (u motorových naft je cyklus ještě kratší)
Velmi jednoduchá výměna nerezových modulů
Výsledky jsou ukládány na USB flash paměť
Uživatelsky přívětivé rozhraní
Vynikající diagnostika systému
Automatický kalibrační systém
Odzkoušená mikrodestilační technologie
♦   Velmi nízké náklady na provedení jednotlivých testů
Dlouhá životnost destilační baňky

Technické parametry

Doba potřebná pro změření jedné destilační křivky: Méně než 10 minut 
Teplotní rozsah měření:  20-400˚C (68-752˚F) 
Opakovatelnost:  ±1.5˚C ( Stejná nebo dokonce lepší než podle ASTM D86) 
Rozlišení:   0.1˚C
Správnost a přesnost:   Lepší než podle normy ASTM D86, IP-123, ISO 3405
Přenos výsledků: Proudová smyčka 4-20 mA: až 4 body destilační křivky včetně IBP a FBP
ModBus: plně konfigurovatelné (možnost přenosu kompletní křivky) 
Hmotnost:  75 kg 
Kryt:  IP 65 
Rozměry:  300 x 750 X 900 mm 
Pracovní teplota:  5 - 40˚C 
Klasifikace prostředí:  NEC Class 1 Division 2 Groups B, C & D or   II   G II C T4
For Zone 1, UL, CSA pending 
Napájení: 115 VAC / 6 A max.; 50/60Hz, 700W
230 VAC / 3 A max.; 50/60Hz, 700W
Plyn – proplach:  Vzduch, >150 l/min  (5,3 SCFM), minimum 5 bar (72,5 psi) 
Specifikace  vzduchu:  Čistý, suchý, bez oleje (vstupní filtr : 5 µm)
Tlak : 4.5 až 10 bars (65 až 145psi)
Průtok je požadován pro udržení bezpečného přetlaku v analyzátoru : >150 l/min  (5,3 SCFM) 
Dusík:  Tlak : 4.5 až 10 bar (65 až 145 psi)
Čistota : > 95%
* Dusíkový generátor je dostupný jako volitelné příslušenství
Spotřeba vzorku:  < 2l/hod. 
Teplota vzorku:  Min. 10˚C pod IBP (maximální  teplota 80˚C)
Vstupní tlak vzorku:  2 – 10 bar 
Průtok smyčkou:  > 20l/hod. 
Analogový výstupní signál:  Isolované: 4-20 mA výstupy pro vybrané body destilační křivky
(standardně 4 výstupy, volitelně až 4 karty)
Neisolované: RS485 výstupy pro odesílání výsledků podle protokolu ModBus 
Digitální vstupy/výstupy:  SPDT kontakty (bez napětí) pro status přístroje (aktivní nebo čekající) a pro dálkové řízení (standardně 8 vstupů a 8 výstupů, až 3 karty volitelně)
Příklady: odstartování analýzy, výběr proudu, analyzátor aktivní nebo čekající, bezpečnostní alarm, údržba, identifikace proudu 
 
Galerie obrázků
 
          

Související dokumenty

zpět