NOVINKY

OptiFlash- Přesné,rychlé a bezpečné analýzy bodu vzplanutí

11.08.2014

JFTOT® OptiFlash - Pensky Martens je novým přístrojem pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku...

JFTOT IV - Nový přístroj od společnosti PAC

15.10.2013

JFTOT® 230 MARK IV je novým přístrojem pro stanovení oxidační a termické stability vycházející z celosvětově uznávané řady přístrojů JFTOT..

Nový Reformulyzer M4 - Nejrychlejší a nejvíce flexibilní analyzátor na trhu

10.09.2013

Reformulyzer M4 dokáže provést celou skupinu analýz benzínů a benzínových směsí pomocí multidimensionální plynové chromatografie..

PCS: HFRR

HFRR

Základní popis

Systém HFRR (High Frequency Reciprocating Rig) byl vyvinut na základě přístroje, který byl řadu let využíván tribologické sekci odboru strojního inženýrství na Imperial College v Londýně. Přístroje tohoto typu jsou především používány pro testování maziva a materiálových vlastností podle opakovaného průchodu pomalým posuvné. HFRR se ukázalo jako užitečné zejména pro měření mazivost motorové nafty. V PCS Instruments HFRR systém používá elektromagnetický vibrátor kmitající pohyblivým tělískem s malou amplitudou při jeho současném stláčení oproti pevnému tělísku. Amplitudy a frekvence kmitání a přítlačná síla jsou variabilní. Při měření se hodnotí třecí síly přenášené mezi tělísky a elektrický kontaktním odpor (ECR) mezi nimi. Spodní, pevné zkušební tělísko je upevněno v malé lázni obsahující testovanou kapalinu (lubrikant). Držák spodního zkušebního tělíska může být elektricky vyhříván. Je možné používat celou řadu zkušebních tělísek, avšak standardní zkušební tělíska pro testování motorové nafty jsou kulička o průměru 6 mm (horní pohyblivé zkušební tělísko) a disk o průměru 10 mm (spodní nepohyblivé zkušební tělísko).
Přístroj HFRR má dvě hlavní části; mechanickou jednotku a elektronickou řídicí jednotku. Mechanická jednotka drží testovací tělíska a zkoušené palivo a provádí vlastní test. Elektronická jednotka používá k řízené mechanické jednotky vestavěný mikroprocesor. Je vybavena klávesnicí a displejem což umožňuje přístroji, aby byl používán bez napojení na počítač (tzv. ‘standalone’ mód). Alternativně může být elektronická jednotka spojena s PC pomocí standardního sériového kabelu. Existují dvě volitelné PC aplikace, které lze použít k ovládání HFRR. První aplikací je HFRPC, která je určena pro uživatele, kteří se primárně zajímají o testování mazivosti nafty. Tato aplikace umožňuje uživatelům ovládat přístroj z počítače, který upřesňuje, který postup bude spuštěn a dále umožňuje odstartování a zastavení testu. Aplikace sbírá všechna testovací data a ukládá kompletní test spolu se změřený průměrem vrypu pro budoucí použití. Druhou aplikací je AUTOHFR, která je určena pro uživatele, kteří potřebují úplnou flexibilitu při definování zkušebních postupů. AUTOHFR umožňuje uživateli definovat test jako řadu kroků, každý krok může mít různé teploty, délku zdvihu a frekvence. AUTOHFR se obvykle používá spíše pro testování maziv než pro testování paliv. Podrobnosti o tom, jak fungují nástroje, samostatně, s HFRPC nebo s AUTOHFR najdete v příslušné příručce.

Otisk programu

Stručná charakteristika

Použití malých a relativně levných zkušebních tělísek v mnoha možných konfiguracích znamená, že zkušební tělíska mohou být používána pro modelování provozních podmínek 
Dobrá opakovatelnost a reprodukovatelnost 
Pro vlastní měření je požadován pouze velmi malý objem zkoušeného lubrikantu (testované kapaliny), což umožňuje provádět testy v provozu odebraných kapalin 
Tvorba filmu navázaných aditiv lze sledovat pomocí změn elektrického kontaktního odporu (ECR) 

Normy 

- ASTM D6079
- CEC F-06-A
- ISO 12156
- JPI-5S-50
- IP 450  

Technické parametry

 Frekvence:  10 - 200 Hz
 Posun:  20µm - 2,0 mm
 Zatížení:  0,1 až 1 kg pomocí dodaných závaží
 Maximální frakční síla:  závisí na amplitudě - max 10 N
 Teplota:  od laboratorní teploty až po 150ºC
 Standardní horní  testovací tělístko:  kulička o průměru 6 mm
 Standardní spodní  testovací tělístko:  disk o průměru 10 mm a tloušťce 3 mm
 Napájení:  100 - 230 V
 Topení:  dvě topné patrony - 24W,15W
 Hmotnost:  Řídící jednotka - 8kg
 Mechanická jednotka - 24kg

Galerie obrázků

HFRR Program

Související dokumenty 

Mazivost 

zpět