NOVINKY

OptiFlash- Přesné,rychlé a bezpečné analýzy bodu vzplanutí

11.08.2014

JFTOT® OptiFlash - Pensky Martens je novým přístrojem pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku...

JFTOT IV - Nový přístroj od společnosti PAC

15.10.2013

JFTOT® 230 MARK IV je novým přístrojem pro stanovení oxidační a termické stability vycházející z celosvětově uznávané řady přístrojů JFTOT..

Nový Reformulyzer M4 - Nejrychlejší a nejvíce flexibilní analyzátor na trhu

10.09.2013

Reformulyzer M4 dokáže provést celou skupinu analýz benzínů a benzínových směsí pomocí multidimensionální plynové chromatografie..

Referenční vzorky

Základní popis 

Certifikované referenční materiály (CRM) benzínu, JET-A1, nafty a oleje plně odpovídají specifikaci a požadavkům trhu. Tyto materiály slouží pro běžné ověřování správného chodu přístroje a zajištění konzistence kvality výsledků. CRM jsou posílány do různých laboratoří v Evropě na kruhové zkoušky. Počet těchto laboratoří s ISO 17025, které jsou lídry ve svém oboru, se pohybuje od 12 do 15.

Stručná charakteristika

♦ 
Zajišťuje spolehlivý výkon Vašeho laboratorního přístroje
♦  Odstraňuje odchylky v testování před tím, než budou mít dopad na kvalitu produktů
Pečlivě míchané materiály splňují normy ISO 31, 34 a 35
CRM splňují požadavky na sledovatelnost pro ISO/UKAS akreditace

Seznam referenčních materiálů

Produkt Hodnota Obj. číslo Metoda Objem
Benzín (390)
Hustota při 15°C 742.0 kg/m3 DE-GA-390 ASTM D 4052 250 ml
Destilace 31.1°C / 177.3°C DI-GA-390 ASTM D 86 250 ml
Tlak par 77.7 kPa VP-GA-390 ASTM D 323 250 ml
Obsah benzenu 0.730 % V/V BE-GA-390 ASTM D 4053 250 ml
Obsah aromátů 29.81 % m/m AC-GA-390 ASTM D 5580 250 ml
Benzín (150)
OČMM (MON) 86.9 OM-GA-150 ASTM D 2700 1000 ml
OČVM (RON) 98.0 OR-GA-150 ASTM D 2699 1000 ml
JET - A1 (222)
Hustota při 15°C 793.3 kg/m3 DE-KR-222 ASTM D 4052 250 ml
Krystalizace -54.7°C FR-KR-222 ASTM D 2386 250 ml
Destilace 151°C / 269°C DI-KR-222 ASTM D 86 250 ml
Síra (merkaptány) 5.18 mg/kg SU-KR-222 ISO 3012 250 ml
Kyselost 0.0021 mgKOH/g AD-KR-222 ASTM D 3242 250 ml
Aromáty (FIA) 15.18 ± 0.65% FI-KR-222 ASTM D 1319 250 ml
Bod vzplanutí - Abel 41.9 °C AB-KR-222 IP 170 250 ml
Kinematická viskozita -20°C 3.923 mm2/s VI-KR-222 ASTM D 445 250 ml
Bod vzplanutí - TAG 43.1 °C FT-KR-222 ASTM D 56 250 ml
Anilinový bod 62.3 °C AP-KR-222 ASTM D 611 250 ml
Diesel (243)
Hustota při 15°C 833.8 kg/m3 DE-GO-243 ASTM D 4052 250 ml
Bod zákalu -5.3 °C CP-GO-243 ASTM D 2500 250 ml
Bod tuhnutí -31.7 °C PP-GO-243 ASTM D 97 250 ml
Destilace 160°C / 361°C DI-GO-243 ASTM D 86 250 ml
Bod vzplanutí - Pensky Martens 57.9 °C PM-GO-243 ASTM D 93 -A 250 ml
Kinematická viskozita +20°C 3.544 mm2/s VI-243+20 ASTM D 445 250 ml
Kinematická viskozita +40°C 2.353 mm2/s VI-243+40 ASTM D 445 250 ml
Síra 8.4 mg/kg SU-GO-243 ASTM D 5453 250 ml
Diesel (208)
Bod filtrovatelnosti -23.4 °C CF-GO-208 EN 116 / IP 309 250 ml
Diesel (888)
Hustota při 15°C 836.39 kg/m3 DE-GO-888 ASTM D 4052 250 ml
Bod zákalu -3.3 °C CP-GO-888 ASTM D 2500 250 ml
Bod tuhnutí -16.1 °C PP-GO-888 ASTM D 97 250 ml
Cetanové číslo 52.6 CN-GO-888 ASTM D 613 1000 ml
Maziva (456)
Bod vzplanutí - Pensky Martens 203 °C PM-LU-456 ASTM D 93 -A 250 ml
Maziva (671)
Hustota při 15°C 868.7 kg/m3 DE-LU-671 ASTM D 4052 250 ml
Bod vzplanutí - Cleveland 268 °C FC-LU-671 ASTM D 92 250 ml
Bod vzplanutí - Pensky Martens 247 °C PM-LU-671 ASTM D 93 250 ml
Bod tuhnutí -11.6 °C PP-LU-671 ASTM D 97 250 ml
Kinematická viskozita +20°C 299.0 mm2/s VI-671-+20 ASTM D 445 250 ml
Kinematická viskozita +40°C 91.6 mm2/s VI-671-+40 ASTM D 445 250 ml
Kinematická viskozita +100°C 10.8 mm2/s VI-671-+100 ASTM D 445 250 ml

Galerie obrázků

Související dokumenty 

Referenční materiály - seznam