NOVINKY

OptiFlash- Přesné,rychlé a bezpečné analýzy bodu vzplanutí

11.08.2014

JFTOT® OptiFlash - Pensky Martens je novým přístrojem pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku...

JFTOT IV - Nový přístroj od společnosti PAC

15.10.2013

JFTOT® 230 MARK IV je novým přístrojem pro stanovení oxidační a termické stability vycházející z celosvětově uznávané řady přístrojů JFTOT..

Nový Reformulyzer M4 - Nejrychlejší a nejvíce flexibilní analyzátor na trhu

10.09.2013

Reformulyzer M4 dokáže provést celou skupinu analýz benzínů a benzínových směsí pomocí multidimensionální plynové chromatografie..

Bod měknutí (kroužek - kulička)

ISL (PAC): RB36 5G - Automatický analyzátor bodu měknutí (kroužek - kulička)

RB36 určuje bod měknutí různých produktů

 Přístroj ISL RB36 5G je moderní a snadno použitelný automatický analyzátor k určování bodu měknutí různých produktů. Rozsah měření je od 0°C do 220°C. RB36 5G zjednodušuje testování a zvyšuje produktivitu díky zvětšené opakovatelnosti a reprodukovatelnosti díky systému regulace a zvláštními metodikami měření. RB36 5G umožňuje simultánní testování dvou vzorků s nezávislým monitorováním. Výsledky jsou dostupné na displeji. Jednoduše vložíte vzorek a pomocí několika stisknutí kláves spustíte testovací proceduru. Teplota lázně pohyb kuličky je přesně řízen shodně se standardními zkušebními metodami. Spotřeba tepla je monitorována a zobrazena na displeji. Výsledky jsou následně uloženy do vnitřní paměti přístroje.


Detailní informace >>


Herzog (PAC): HRB 754 - Automatický analyzátor bodu měknutí

HRB 754

HRB 754 je automatický přístroj pro určení bodu měknutí dle dané zkušební metody. Jediné, co obsluha musí udělat je: vložit vzorek, vložit název vzorku, vybrat zkušební metodu a tisknout START. Zákazník si může k standardním metodám naprogramovat i vlastní metodu dle svých požadavků. Výběr metod a další operace je možné jednoduše provádět přes dotykový displej. Systém zahrnuje i interní HELP, který umožňuje provést obsluhu nastavovací procedurou.


Detailní informace >>