NOVINKY

OptiFlash- Přesné,rychlé a bezpečné analýzy bodu vzplanutí

11.08.2014

JFTOT® OptiFlash - Pensky Martens je novým přístrojem pro stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku...

JFTOT IV - Nový přístroj od společnosti PAC

15.10.2013

JFTOT® 230 MARK IV je novým přístrojem pro stanovení oxidační a termické stability vycházející z celosvětově uznávané řady přístrojů JFTOT..

Nový Reformulyzer M4 - Nejrychlejší a nejvíce flexibilní analyzátor na trhu

10.09.2013

Reformulyzer M4 dokáže provést celou skupinu analýz benzínů a benzínových směsí pomocí multidimensionální plynové chromatografie..

Viskozita

Herzog (PAC): HVU 481 - Automatický viskozimetr

HVU 481 - Kinematická viskozita
Přístroj HVU 481 od společnosti Herzog je zařízení pro měření viskozity kapalných vzorků při teplotách od 20º do 150ºC ( 68º to 302ºF) dle ASTM D 455. Zařízení je plně automatické a pracuje na principu kapilární trubice. Dovoluje provádět měření 2 vzorků zároveň. Přístroj je možné rozšířit o modul automatického vzorkování. Kompletní měřící procedura včetně vyčištění měřící kapiláry před dalším měřením trvá od 30 do 40 minut. Výsledek je možné okamžitě odeslat na tiskárnu nebo přes rozhraní RS232 do systému LIMS. Celý proces měření probíhá pod „dozorem“ mikroprocesoru, který zpracovává nejen výstupní informace z trubice a výsledky zobrazuje na displeji, ale stará se mimo jiné i o konstantní teplotu lázně v průběhu měření pro dosažení ideálních podmínek a korektnost naměřených hodnot.


Detailní informace >>


Herzog (PAC): HVU 482 - Automatický nízkoteplotní kinematický viskozimetr

HVU 482 - Kinematicka viskozita
Přístroj HVU 482 od společnosti Herzog je zařízení pro měření viskozity kapalných vzorků při teplotách od -40º do 100ºC (-40º to 212ºF) dle ASTM D 455. Zařízení je plně automatické a pracuje na principu kapilární trubice. Dovoluje provádět měření 2 vzorků zároveň. Přístroj je možné rozšířit o modul automatického vzorkování. Kompletní měřící procedura včetně vyčištění měřící kapiláry před dalším měřením trvá od 30 do 40 minut. Výsledek je možné okamžitě odeslat na tiskárnu nebo přes rozhraní RS232 do systému LIMS. Celý proces měření probíhá pod „dozorem“ mikroprocesoru, který zpracovává nejen výstupní informace z trubice a výsledky zobrazuje na displeji, ale stará se mimo jiné i o konstantní teplotu lázně v průběhu měření pro dosažení ideálních podmínek a korektnost naměřených hodnot.


Detailní informace >>


Herzog (PAC): HVM 472 - Automatický vícerozsahový viskozimetr se dvěma lázněmi

Kinematicka viskozita HVM 472

Přístroj HVM 472 od firmy Herzog je zařízení pro měření viskozity kapalných vzorků při teplotách od 20º do 150ºC (68º to 302ºF) dle ASTM D 455. Zařízení je plně automatické a pracuje na principu kapilární trubice. Dovoluje provádět měření 2 vzorků o rozdílných teplotách zároveň. Přístroj je možné rozšířit o modul automatického vzorkování. Výsledek je dostupný za 5 minut. Přístroj je navržen jako separátní jednotka, ale pří použití RS232 rozhraní je možné ho zapojit do systému LIMS. 


Detailní informace >>


ISL(PAC): TVB 445

TVB 445 lázeň

Přístroj je kompaktní a šetří místo na pracovním stole. Na přístroji je dostupná „voděodolná“ klávesnice a displej pro zobrazení výstupních informací pro obsluhu přístroje. Je zde možnost přepnout výstupní informaci o teplotě ve stupnich ºC nebo ºF Přístroj je vybaven standardním rozhraním RS232 Skříň přístroje a vnitřní „vana“ je vyrobena z nerezové oceli.


Detailní informace >>


Cambridge (PAC): VISCOlab 3000 - laboratorní viskozimetr

Automatický analzýtor bodu zákalu a tuhnutí
Přístroj VISCOlab 3000 od firmy Cambridge je laboratorní viskozimetr ideální pro měření vzorků, které mají být testovány ve specifických teplotách. Viskozimetr může být využit od výzkumných a vývojových aplikací až po kontrolu kvality. Přístroj má integrované topení, které zajišťuje přesné měření v uživatelsky definovaných teplotách od teploty okolí až po 180 °C. Teplotní rozsah viskozimetru může být rozšířen až na -40 °C s přídavným chladícím pláštěm s příslušnou chladící lázní.


Detailní informace >>


Cambridge (PAC): VISCOlab 4000 - laboratorní viskozimetr

Automatický laboratorní viskozimetr
Přístroj VISCOlab 4000 od firmy Cambridge je laboratorní viskozimetr, který podpruje až 12 různých 20:1 viskozitních rozsahů až do 10.000 cP s několika výstupními možnostmi. VISCOlab 4000 může zobrazovat viskozitu buď v centipoise(cP) nebo centistokes (cS). Tento přístroj vyžaduje méně jak 2 mL vzorku a provádí mimořádně spolehlivé měření viskozity.


Detailní informace >>


Cambridge (PAC): VISCOlab 5000 - laboratorní mikro-viskozimetr

Automatický mikro-viskozimetr
Cambridge VISCOlab 5000 laboratorní mikro-viskozimetr je přístroj vyžadující minimální množství vzorku pro jakékoliv automatické měření a to pouze 75 µL. Tento laboratorní viskozimetr je ideální pro biotechnologický a farmaceutický průmysl, stejně jako pro výzkumné aplikace, kde je objem vzorku omezený. Mikro-viskozimetr poskytuje rychle a efektivně přesné a spolehlivé výsledky.


Detailní informace >>


Cambridge (PAC): Viskozitní sensor 440: vysokotlaký

Automatický laboratorní viskozimetr
Vysokotlaký viskozitní senzor 440 lze využít v mnoha aplikacích včetně výzkumu PVT olejů, EOR, základní analýzy atd. Tekutina protéká skrz vysokotlaký port pro měření o velikost 1/4 palce, ve kterém může být kapalina měřena na základě nízkého průtoku nebo statických podmínek. Cambridge viskozitní systém měří viskozitu, teplotu a teplotně kompenzovanou viskozitu. Poskytuje data přes RS-232, RS-485 nebo 4-20mA signál.


Detailní informace >>


Cambridge (PAC): VISCOlab PVT - Vysokotlakový viskozimetr

Automatický laboratorní viskozimetr
VISCOlab PVT je výborným standardem pro vysokotlakou analýzu viskozity. Tento viskozimetr pracuje při tlaku až 20.000 psi a řídí teplotu od -5 do 185°C s minimálním časem pro zahřátí. Průtok vzorku je řízen jednoduchým trojcestným ventilem. Tento robutní, korozi odolný systém obsahuje intuitivní grafické uživatelské rozhraní pro snadnou integraci s lázní, manometrem a vysokotlakým viskozimetrem. Rozhraní uchovává data ze všech těchto zdrojů a zobrazuje graficky jejich hodnoty v reálném čase.


Detailní informace >>


ISL (PAC): VH1 - Automatický Houillon viskozimetr

Kineticka viskozita VH1

Přístroj používá novou metodu ASTM D 7279 "Automated Houillon Viscosity"+standardní metody ASTM D 445, D 2270, D 341; IP 71, IP 226; EN3104.

 

 

 

 


Detailní informace >>